Cập nhật pháp luật tháng 7 năm 2022

Quý Khách hàng thân mến,

LIKON LAW trân trọng giới thiệu ấn phẩm Cập nhật pháp luật của tháng 7 năm 2022 với những nội dung chính sau:

  1. Nghị định số 38/2022/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2022;
  2. Nghị định số 20/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 119/2015/NĐ-CP quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2022;
  3. Nghị định số 35/2022/NĐ-CP quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế, có hiệu lực từ ngày 15 tháng 07 năm 2022
  4. Nghị định số 33/2022/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Pháp lệnh Quản lý thị trường, có hiệu lực từ ngày 15 tháng 7 năm 2022;
  5. Danh mục các văn bản được ban hành tháng 7 năm 2022.

Để đọc đầy đủ bản Cập nhật pháp luật tháng 7 năm 2022, vui lòng nhấn: TẢI VỀ

LIKON LAW