Cập nhật pháp luật tháng 8 năm 2022

Quý Khách hàng thân mến,
LIKON LAW trân trọng giới thiệu ấn phẩm Cập nhật pháp luật của tháng 8 năm 2022 với những nội dung chính sau:

  1. Thông tư số 39/2022/TT-BTC hướng dẫn một số điều của Nghị định số 121/2021/NĐ-CP về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài, có hiệu lực từ ngày 08 tháng 8 năm 2022;
  2. Nghị định số 42/2022/NĐ-CP quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng, có hiệu lực từ ngày 15 tháng 8 năm 2022;
  3. Nghị định số 44/2022/NĐ-CP về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản, có hiệu lực ngày 15 tháng 8 năm 2022;
  4. Nghị định 45/2022/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, có hiệu lực từ ngày 25 tháng 8 năm 2022;
  5. Danh mục các văn bản được ban hành tháng 8 năm 2022.
    Để đọc đầy đủ bản Cập nhật pháp luật tháng 8 năm 2022, vui lòng nhấn: TẢI VỀ
LIKON LAW