Chương 6: Thuế đối với các giao dịch trên internet

Mặc dù doanh nghiệp được thiết lập, hoạt động và giao dịch trên nền tảng Internet, chúng cũng phải chịu các nghĩa vụ thuế theo quy định của pháp luật giống như các doanh nghiệp truyền thống khác.

Chương 6 gồm 03 nội dung, giúp người đọc định hình được các nghĩa vụ thuế, các loại thuế mà doanh nghiệp phải chịu khi hoạt động kinh doanh trên môi trường Internet

  1. Giới thiệu
  2. Những vấn đề chung về thương mại điện tử
  3. Thuế đối với các giao dịch thương mại điện tử

Chúng tôi hy vọng chương này đem lại nhiều thông tin hữu ích cho bạn trong việc xác định các sắc thuế áp dụng đối với từng loại hình hoạt động của doanh nghiệp trên Internet. Vui lòng nhấn vào link bên dưới để đọc toàn bộ nội dung Chương 6: DOWNLOAD

LIKON LAW