Chương 7: Nội dung khiêu dâm, đồi trị và hành vi xâm phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của người khác trên internet

Khi hoạt động trên môi trường Internet, doanh nghiệp còn cần phải có nghĩa vụ ngăn chặn, tránh xảy ra các hành vi như đăng tải các nội dung khiêu dâm, đồi trụy và xâm phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của người khác. Việc vi phạm các hành vi trên đều bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Chương 7 gồm 03 nội dung, đem đến cho người đọc thông tin về trách nhiệm của doanh nghiệp cũng như những chế tài doanh nghiệp có thể gặp phải khi vi phạm các hành vi như xâm phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín người khác và đăng tải nội dung khiêu dâm, đồi trụy trên Internet theo quy định của pháp luật

  1. Chế tài đối với hành vi xâm phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín người khác và hành vi đăng tải thông tin, hình ảnh trái với thuần phong mỹ tục trên Internet
  2. Xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín người khác trên Internet
  3. Đăng tải nội dung khiêu dâm, đồi trụy trên Internet

Chúng tôi hy vọng chương này đem lại nhiều thông tin hữu ích cho bạn trong việc xác định vai trò, trách nhiệm, chế tài và giải pháp ngăn chặn các hành vi xâm phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín người khác và đăng tải nội dung khiêu dâm, đồi trụy đối với doanh nghiệp trên Internet. Vui lòng nhấn vào link bên dưới để đọc toàn bộ nội dung Chương 7: DOWNLOAD

LIKON LAW