Chúng tôi là

Công ty Luật TNHH LIKON (LIKON LAW) là một công ty luật đang từng bước phát triển trên thị trường pháp lý đầy tính cạnh tranh tại Việt Nam, bằng việc tập trung xây dựng niềm tin của khách hàng vào chất lượng dịch vụ, kiến thức và kinh nghiệm pháp lý, phí dịch vụ hợp lý và tuân thủ đạo đức nghề nghiệp. Chúng tôi nhận thấy được rằng thị trường pháp lý đã có sự thay đổi đáng kể, cùng với đó là nhu cầu cũng như những mong muốn của khách hàng đang có những chuyển biến trong những các năm trở lại đây. Chính điều này là động lực để chúng tôi đang không ngừng xây dựng một tổ chức hành nghề luật sự với sự khác biệt và ưu thế nhất định trong các lĩnh vực cốt lõi của mình.

LIKON LAW được thành lập bởi đội ngũ luật sư giàu kinh nghiệm, những người đã hành nghề luật nhiều năm tại các công ty luật uy tín tại Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Với trình độ chuyên môn vững mạnh và kinh nghiệm pháp lý, LIKON LAW tập hợp đội ngũ luật sư có năng lực kiến thức chuyên sâu trong các lĩnh vực pháp luật kinh doanh và đầu tư, xây dựng và kinh doanh bất động sản, tư vấn thuế, pháp luật gia đình và nhập cư, giải quyết tranh chấp và trọng tài, quảng cáo và giải trí.

Nguyên tắc hành nghề

IKON LAW theo đuổi những nguyên tắc kinh doanh cốt lõi để định hướng hoạt động nhằm đảm bảo rằng việc cung cấp dịch vụ pháp lý của chúng tôi luôn mang lại hiệu quả và đạt được chuẩn mực cao nhất. Những nguyên tắc dưới đây thể hiện tính chất và văn hoá khác biệt của chúng tôi thông qua cách thức cung cấp dịch vụ và là những gì chúng tôi đang theo đuổi và phấn đấu.

Tính hợp pháp

Hiệu quả được thể hiện thông qua kỹ năng giao tiếp giữa luật sư với khách hàng bằng các giải pháp pháp lý mà chúng tôi đưa ra cho các vấn đề của khách hàng. Để đạt những mục tiêu đã đề ra, LIKON LAW luôn hướng đến mục tiêu mang lại sự thuận tiện tối đa trong mối giao tiếp giữa luật sư, khách hàng và bên thứ ba. Nhiệm vụ của chúng tôi không chỉ là giúp khách hàng giải quyết các vấn đề pháp lý mà còn đóng góp nâng cao các giá trị kinh doanh cốt lỗi của khách hàng. Các giải pháp pháp lý phát sinh trong quá trình kinh doanh của khách hàng luôn được chúng tôi xem xét, đề xuất áp dụng nhằm giúp khách hàng tiến hành hoạt động kinh doanh bền vững và lâu dài.

Sự độc lập

Sự độc lập về mặt pháp lý đặt ra yêu cầu cho các luật sư luôn tự do trong ý chí và thực hiện công việc, không để các yếu tố bên ngoài can thiệp và tác động vào quá trình xử lý các yêu cầu của khách hàng.

Tri thức

Trong thế giới kỹ thuật số không ngừng biến động như ngày nay, thực tế thị trường luôn có xu hướng biến đổi, xuất hiện các mô hình kinh doanh mới. Điều này đòi hỏi chúng ta phải nắm bắt được những thay đổi nhanh chóng này. Chúng tôi cũng không phải là ngoại lệ. LIKON LAW hiểu được mối quan tâm và mong đợi của khách hàng, chúng tôi không ngừng nổ lực để tìm ra phương thức mới với mong muốn đóng góp vào giá trị kinh doanh khách hàng bằng việc thấu hiểu những mong muốn và mục tiêu của khách hàng.

Sự hiệu quả

Giữ chi phí kinh doanh cân bằng và ít tốn kém không phải là một công việc dễ dàng trong kinh doanh. Đặt mình vào vị trí của khách hàng, LIKON LAW dựa vào khả năng tài chính của khách hàng và tầm quan trọng của vấn đề pháp lý cần giải quyết, chi phí pháp lý sẽ được xây dựng linh hoạt để có thể đảm bảo cân bằng lợi ích của khách hàng với việc vận hành hoạt động kinh doanh của công ty chúng tôi mà vẫn duy trì chất lượng công việc và dịch vụ một cách tốt nhất.

Cao quý

Thị trường cạnh tranh lành mạnh yêu cầu người tham gia phải tuân thủ các tiêu chuẩn đạo đức kinh doanh. LIKON LAW tôn trọng và tuân thủ các tiêu chuẩn cốt lỗi về các quy tắc đạo đức và ứng xử. LIKON LAW nhận thức được rằng việc tuân thủ các tiêu chuẩn này chính là chìa khoá để xây dựng sự kính trọng của các luật sư đồng nghiệp và sự tin cậy của khách hàng.

Về hoạt động của chúng tôi

LIKON LAW là một công ty luật cung cấp toàn diện các dịch vụ pháp lý có trụ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi phục vụ khách hàng các lĩnh vực sau:

  • Pháp luật kinh doanh và đầu tư;
  • Hợp đồng và thương mại quốc tế;
  • Bất động sản & xây dựng;
  • Luật Gia đình và nhập cư;
  • Giải quyết tranh chấp và Trọng tài; và
  •  Lĩnh Vực Pháp Lý Chuyên Sâu (Quảng cáo, Giải trí, Công Nghệ Mới, Logistics, Bán lẻ, Chứng Khoán).