Trong thương mại, các bên giao kết với nhau đều dựa trên sự thỏa thuận, dù là lời nói hay văn bản. Hợp đồng được soạn thảo phải bảo vệ được tối ưu quyền lợi và lợi ích của khách hàng. Việc đàm phán, soạn thảo và ký kết hợp đồng là công việc của luật sư nhằm tránh các rủi ro có thể lường trước được và những hậu quả nghiêm trọng có thể xảy ra. Chúng tôi tự hào với dịch vụ hỗ trợ khách hàng để đạt được những giá trị cốt lõi trong kinh doanh cho khách hàng trong suốt quá trình soạn thảo hợp đồng.

Với kiến thức chuyên sâu cùng với kinh nghiệm của đội ngũ luật sư, chúng tôi tin rằng có thể cung cấp các dịch vụ pháp lý liên quan đến hợp đồng, bao gồm:

  • Tư vấn chung về hợp đồng;
  • Soạn thảo hợp đồng;
  • Rà soát hợp đồng;
  • Đàm phán hợp đồng;
  • Hỗ trợ giao kết hợp đồng; và
  • Giải thích, hướng dẫn và hỗ trợ các bên liên quan đến việc hiểu bản chất và thực hiện đúng nội dung của hợp đồng.