Legal Alerts No.01 January 2022

Ngày 18 tháng 01 năm 2022, Văn phòng Chính phủ đã ban hành Công văn số 450/VPCP-QHQT về việc nhập cảnh cho người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài cùng thân nhân (“Công văn 450/VPCP-QHQT”). Công văn 450/VPCP-QHQT bao gồm những nội dung chính sau:

Đối tượng được áp dụng

Theo Công văn 450/VPCP-QHQT, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh đồng ý với chủ trương tạo thuận lợi về thủ tục nhập cảnh cho người nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài cùng nhân thân về nước.

Bên cạnh đó, công văn cũng nêu rõ, trường hợp người nước ngoài nhập cảnh là người được cơ quan, tổ chức, cá nhân mời, bảo lãnh thì thủ tục nhập cảnh phải tuân theo quy định của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

Trường hợp người nước ngoài vào du lịch thì vẫn tiếp tục thực hiện thủ tục nhập cảnh theo Chương trình thí điểm đón khách du lịch quốc tế.

Thẩm quyền, thủ tục xét duyệt nhập cảnh

Đối với người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài cùng thân nhân mang giấy tờ nhập cảnh hợp lệ (thẻ thường trú, thẻ tạm trú, thị thực, giấy miễn thị thực còn giá trị): chỉ cần xuất trình đầy đủ các giấy tờ nhập cảnh hợp lệ trên sẽ được nhập cảnh vào Việt Nam (theo quy định tại Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam và Nghị định số 82/2015/NĐ-CP) mà không cần phải làm các thủ tục kiểm tra nhân sự, cấp thị thực/miễn thị thực, không cần xin phê duyệt chủ trương nhập cảnh của bộ, ngành, địa phương.

Đối với người nước ngoài chưa có thị thực: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tiếp tục xem xét phê duyệt tạo điều kiện thuận lợi cho các trường hợp nhập cảnh để làm việc, dự hội nghị, hội thảo, học tập, nhân đạo… trên địa bàn tỉnh.

Đối với người nước ngoài làm việc với bộ, ngành, cơ quan thuộc trung ương: các bộ, ngành, cơ quan thuộc trung ương chủ động quyết định việc mời, đón và chịu trách nhiệm quản lý người nước ngoài làm việc với cơ quan mình.

Rà soát các trường hợp cấm nhập cảnh bổ sung và triển khai thống nhất thủ tục nhập cảnh

Bộ Công an được giao nhiệm vụ rà soát các trường hợp cấm nhập cảnh mới được bổ sung trong thời gian vừa qua, thông báo cho Bộ Ngoại giao để thông báo cho các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài có hình thức hủy các loại giấy tờ nhập cảnh Việt Nam đã được cấp.

Ngoài ra, Bộ Công an còn phải phối hợp với Bộ Ngoại giao và các cơ quan liên quan ban hành hướng dẫn thủ tục nhập cảnh để triển khai thống nhất trên toàn quốc, phù hợp với Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam, đảm bảo tuân thủ các yêu cầu, hướng dẫn y tế của Việt Nam.

Chi tiết Công văn số 450/VPCP-QHQT: DOWNLOAD