Chương 1: Thiết lập sự hiện diện của doanh nghiệp trên internet

Trước thách thức của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, khi khoa học – công nghệ và xu hướng hội nhập kinh tế toàn cầu trong bối cảnh nền kinh tế số ngày càng phát triển mạnh mẽ. Đặc biệt, khi thế giới đang phải đối mặt với đại dịch COVID-19, nền kinh tế cũng phải gánh chịu nhiều tổn thất lớn. Điều này đã bắt buộc các doanh nghiệp phải thay đổi phương thức hoạt động để thích ứng với tình hình mới. Cụ thể là họ đã dần chuyển sang thiết lập sự hiện diện của mình trên môi trường Internet, thay vì hoạt động thuần túy như trước đây.

Chương 1 bao gồm 05 nội dung, đem đến cho người đọc cái nhìn khái quát về “vòng đời” của một doanh nghiệp khởi nghiệp trên môi trường Internet:

  1. Giới thiệu
  2. Khởi nghiệp doanh nghiệp trên Internet
  3. Quản lý và vận hành doanh nghiệp trên Internet
  4. Chấm dứt, giải thể
  5. Kết luận

Chúng tôi hy vọng chương này đem lại nhiều hữu ích cho bạn trong việc tìm hiểu về cách thiết lập sự hiện diện, cách điều hành và chấm dứt, giải thể của một doanh nghiệp trên môi trường Internet so với môi trường truyển thống từ trước đến nay. Vui lòng nhấn vào link bên dưới để đọc toàn bộ nội dung Chương 1: DOWNLOAD

LIKON LAW