Thị trường bất động sản đang dần phục hồi và mong đợi sẽ đưa nền kinh tế Việt Nam đi đúng hướng (vực dậy) sau suy thoái kinh tế. Chúng tôi đang tích cực tham gia vào các dự án bất động sản từ thời điểm bắt đầu cho đến khi đạt được sự chấp nhận cần thiết về việc thực hiện dự án, bao gồm soạn thảo các tài liệu về bất động sản, làm việc với cơ quan nhà nước có thẩm quyền, đăng ký và công chứng các giao dịch bất động sản.

Sự phục hồi của thị trường bất động sản trong thời gian gần đây đã thúc đẩy (vực dậy) và làm gia tăng các hoạt động xây dựng khắp cả nước. Thêm vào đó, Chính phủ đang tập trung nỗ lực và sử dụng các nguồn lực của mình vào việc phát triển các dự án cơ sở hạ tầng để nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Điều này khẳng định sẽ mang lại nhiều cơ sở vật chất và công nghệ hiện đại về xây dựng bậc nhất đến Việt Nam và làm thay đổi sự lạc hậu và kém phát triển của Việt Nam thành một quốc gia công nghiệp và hiện đại. Để làm được điều đó, các chủ dự án, các nhà thầu, các chuyên gia cần tìm kiếm những nhà tư vấn, những tổ chức tư vấn về xây dựng và là chuyên gia trong lĩnh vực này. Chúng tôi, với sự tham gia của hai cộng sự chuyên về làm pháp luật xây dựng, luôn có mặt và sẵn sàng để hỗ trợ và giúp đỡ khách hàng khi đối mặt với các vấn đề về xây dựng, bao gồm việc soạn thảo và rà soát các hợp đồng, tài liệu và giải quyết các tranh chấp về xây dựng cho quý khách hàng.

Các dịch vụ của chúng tôi gồm:

  • Cho thuê thương mại;
  • Xây dựng và kỹ thuật;
  • Đầu tư bất động sản;
  • Môi trường, hoạch định và sự an toàn;
  • Thu hồi đất;
  • Kế hoạch và quy hoạch;
  • Thẩm tra quyền sở hữu; và
  • Tranh chấp bất động sản.