Với đội ngũ luật sư dày dạn kinh nghiệm về lĩnh vực lao động, chúng tôi cung cấp sự hỗ trợ cho các công ty có vốn đầu tư nước ngoài về nội dung xin giấy phép lao động, thẻ cư trú, hợp đồng lao động và tiến hành thương lượng thỏa ước lao động tập thể và các vấn đề khác về bảo hiểm xã hội và tranh chấp lao động.

Các dịch vụ của chúng tôi bao gồm:

 • Tranh chấp hội đồng đồng quản trị và yêu cầu nghỉ việc;
 • Chính sách lao động, bao gồm cả vấn đề liên quan đến công nghệ thông tin;
 • Bình đẳng trong các cơ hội lao động, không phân biệt đối xử và quấy rối tại nơi làm việc;
 • Các vấn đề lao động quốc tế, bao gồm cả hợp đồng lao động ở nước ngoài và Việt Nam;
 • Khuyến khích việc làm;
 • Qu định về quyền riêng tư và quyền truy cập thông tin;
 • Sa thải;
 • Thỏa thuận dịch vụ, hợp đồng lao động và Nội quy lao động;
 • Sức khỏe và an toàn lao động;
 • Vấn đề chi trả tiền lương và thu nhập việc làm bằng vốn;
 • Nhập cư và di chuyển quốc tế; và
 • Tố tụng lao động.