Cuộc sống hiện đại đang thay đổi cấu trúc của gia đình và điều đó dẫn đến cách thức mà những vấn đề về luật gia đình ảnh hưởng đến cuộc sống người dân. Dịch vụ của chúng tôi cung cấp những giải pháp tốt nhất để giúp xây dựng kế hoạch cuộc sống một cách hiệu quả nhất.

Không chỉ người Việt Nam mà còn có những cộng đồng cư dân các quốc gia khác trên thế giới đang hòa mình vào sự biến động không ngừng của thế giới. Chúng tôi thấu hiểu được sự quan tâm và kỳ vọng của công dân Việt Nam, cộng đồng người Việt Nam cư trú ở nước ngoài khi giải quyết các vấn đề pháp lý xoay quanh các quan hệ thân thân và tài sản của họ tại Việt Nam.

Ngày càng có nhiều người nước ngoài đến với Việt Nam làm việc, sinh sống và thậm chí kết hôn với công dân Việt Nam. Với một quốc gia đặc biệt như Việt Nam, điều này có thể sẽ phát sinh một số vấn đề pháp lý cho những người nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại đây. Chúng tôi phục vụ như những luật sư riêng để hạn chế và tránh khỏi các vấn đề pháp lý này.

Dịch vụ của chúng tôi bao gồm:

  • Mua bán tài sản;
  • Dịch vụ đăng ký/ Khai báo kết hôn có yếu tố nước ngoài ;
  • Nhận nuôi con nuôi;
  • Quyền nuôi con, thăm viếng và chăm sóc;
  • Giấy tờ chứng nhận quốc tịch;
  • Lý lịch tư pháp;
  • Xin visa để làm việc hoặc kết hôn;
  • Ly hôn và ly thân; và
  • Thỏa thuận về tài sản chung và riêng.