Chương 8: Ngân hàng và dịch vụ tài chính điện tử

Tài chính – ngân hàng là một trong những lĩnh vực có sự tiếp cận và ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông phát triển. Điển hình là hình thức ngân hàng số, một hình thức vận hành trực tuyến, thông qua Internet, tạo sự tiện lợi nhất cho khách hàng.

Chương 8 gồm 05 nội dung, đem đến cho người đọc kiến thức về hoạt động trực tuyến của một trong những lĩnh vực ứng dụng công nghệ thông tin mạnh nhất hiện nay, đó chính là lĩnh vực tài chính – ngân hàng

  1. Giới thiệu chung
  2. Cạnh tranh trong lĩnh vực ngân hàng trực tuyến
  3. Dữ liệu thông tin giao dịch trực tuyến của ngân hàng
  4. Quy định giám sát kiểm tra hoạt động ngân hàng trực tuyến
  5. Cho vay trực tuyến

Chúng tôi hy vọng chương này đem lại nhiều thông tin hữu ích cho bạn về cách thức hoạt động, quy chế giám sát kiểm tra và hoạt động cho vay trực tuyến đặc thù của lĩnh vực tài chính – ngân hàng khi lĩnh vực này được thực hiện trên Internet. Vui lòng nhấn vào link bên dưới để đọc toàn bộ nội dung Chương 8: DOWNLOAD

LIKON LAW
Latest posts by LIKON LAW (see all)