Chương 3: Trọng tài

Trọng tài là một trong những phương thức giải quyết tranh chấp thay thế. Khi lựa chọn phương thức này, các bên trong tranh chấp đồng ý tranh chấp của họ sẽ được giải quyết bởi  một chủ thể mà các bên tin tưởng vào sự phán xét của chủ thể đó. Quyết định của trọng tài là chung thẩm và có giá trị ràng buộc đối với các bên. Ngày nay, trọng tài là phương thức giải quyết tranh chấp phổ biến nhất khi giải quyếtcác tranh chấp kinh doanh thương mại giữa các thương nhân.

Chương 3 có 03 nội dung, nhằm phân tích các đặc trưng, khía cạnh pháp lý của thỏa thuận trọng tài, quy trình tố tụng trọng tài và phán quyết của trọng tài:

  1. Điều khoản và Thỏa thuận trọng tài
  2. Tố tụng trọng tài
  3. Phán quyết trọng tài

Chúng tôi hy vọng chương này đem lại nhiều thông tin hữu ích cho bạn trong việc tìm hiểu về một trong các phương thức giải quyết tranh chấp thay thế điển hìnhđó là trọng tàiVui lòng nhấn vào link bên dưới để đọc toàn bộ nội dung Chương 3: DOWNLOAD