Chương 4: Thủ tục liên thông

Ngày nay, số lượng các vụ tranh chấp thương mại trong phạm vi quốc tế cũng như quốc gia ngày càng gia tăng và phát triển về mức độ phức tạp. Ngoài hòa giải và trọng tài, còn có một số hình thức giải quyết tranh chấp thay thế kết hợp giữa các yếu tố bắt buộc và không bắt buộc (hay còn gọi là quy trình, thủ tục liên thông). Quy trình liên thông, hay còn gọi là cơ chế liên thông, là một quy trình sử dụng đồng thời trên một phương thức giải quyết tranh chấp thay thế đơn lẻ. Nó mang lại một phương tiện giải quyết xung đột linh hoạt và hiệu quả hơn trong bối cảnh kinh doanh hiện đại.

Chương 4 có 03 nội dung, nhằm mô tả ba thủ tục liên thông phổ biến hiện nay và phân tích một số ưu, nhược điểm của các thủ tục liên thông đó:

  1. Thương lượng – Trọng tài
  2. Hòa giải – Trọng tài
  3. Trọng tài – Hòa giải

Chúng tôi hy vọng chương này đem lại nhiều hữu ích cho bạn trong việc tìm hiểu về một số phương thức giải quyết tranh chấp liên thông phổ biến cũng như ưu, nhược điểm của những cách thức trên đối với các bên trong tranh chấp. Vui lòng nhấn vào link bên dưới để đọc toàn bộ nội dung Chương 4: DOWNLOAD