Chương 2: Hòa giải

Hòa giải là một trong những phương thức giải quyết tranh chấp thay thế. Theo đó, hòa giải là một thủ tục, trong đó có sự tham gia của bên thứ ba là bên trung lập nhưng hạn chế tối đa sự can thiệp của bên thứ ba vào kết quả giải quyết tranh chấp giữa các bên.

Chương 2 gồm 05 nội dung, đem đến cho người đọc kiến thức về hòa giải cũng như tập trung phân tích những  ưu, nhược điểm của phương thức giải quyết tranh chấp thay thế này. Ngoài ra, Chương này còn trình bày chi tiết các bước chuẩn bị cho thủ tục hòa giải, quy trình tiến hành hòa giải và việc thi hành các thỏa thuận:

  1. Thuận lợi của hòa giải
  2. Chọn Hòa giải viên
  3. Chuẩn bị cho Hòa giải
  4. Quy trình
  5. Thực thi thỏa thuận

Chúng tôi hy vọng chương này đem lại nhiều hữu ích cho bạn trong việc tìm hiểu về một trong các phương thức giải quyết tranh chấp thay thế, đó là hòa giải và một số điểm cần lưu ý trong quá trình hòa giải. Vui lòng nhấn vào link bên dưới để đọc toàn bộ nội dung Chương 2: DOWNLOAD