Chương 5: Thỏa hiệp và dàn xếp

Dàn xếp cũng là một trong các phương thức giải quyết tranh chấp thay thế. Theo đó, các bên cùng thỏa thuận về việc một bên đồng ý trả tiền bồi thường cho bên kia hoặc đáp ứng yêu cầu của bên kia và bên kia đồng ý không tiếp tục khởi kiện. Việc thỏa thuận có thể được thực hiện bằng nhiều phương thức.

Chương 5 có 04 nội dung, nhằm mô tả các cách thức để đạt được thỏa thuận dàn xếp, liệt kê các vấn đề pháp lý cần xem xét trước và trong quá trình dàn xếp; một số điều lưu ý dành cho Luật sư khi tham gia dàn xếp:

  1. Cách thức đạt được thỏa thuận dàn xếp
  2. Cân nhắc về đạo đức của luật sư
  3. Các vấn đề cần xem xét trước khi tham gia dàn xếp
  4. Các vấn đề cần xem xét trong quá trình thương lượng và soạn thảo thỏa thuận dàn xếp

Chúng tôi hy vọng chương này đem lại nhiều hữu ích cho bạn trong việc tìm hiểu về một trong những phương thức giải quyết tranh chấp thay thế, đó là thỏa hiệp, dàn xếp. Vui lòng nhấn vào link bên dưới để đọc toàn bộ nội dung Chương 5: DOWNLOAD