Có bắt buộc nghỉ hàng tuần vào thứ bay, chủ nhật không?

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 111 Bộ luật Lao động 2019, người sử dụng lao động có quyền quyết định sắp xếp ngày nghỉ hằng tuần vào ngày thứ 7, Chủ nhật hoặc ngày xác định khác trong tuần. Nhưng họ phải ghi vào nội quy lao động nội dung về việc quyết định ngày nghỉ hằng tuần.

Như vậy, pháp luật hiện hành không bắt buộc nghỉ hằng tuần phải rơi vào thứ 7, chủ nhật mà có thể là một ngày khác, tùy theo mong muốn, nhu cầu, mục đích của người sử dụng lao động.

Bên cạnh đó, người sử dụng lao động phải đảm bảo thực hiện những quy định khác về thời gian nghỉ hàng tuần cho người lao động, theo Khoản 1 và 3 Điều 111 Bộ luật Lao động 2019, gồm:

(i) mỗi tuần, người lao động được nghỉ ít nhất 24 giờ liên tục;

(ii) trong trường hợp đặc biệt do chu kỳ lao động không thể nghỉ hằng tuần thì người lao động phải được nghỉ tính bình quân 01 tháng ít nhất 04 ngày; và

(iii) nếu ngày nghỉ hằng tuần trùng với ngày nghỉ lễ, tết theo quy định thì người lao động được nghỉ bù ngày nghỉ hằng tuần vào ngày làm việc kế tiếp.