Cuộc Thi Phiên Tòa Quốc Tế Gỉa Định Năm 2021 của Hội Sinh Viên Luật Châu Á (ALSA)

Ông Bùi Tiến Long, Sáng lập viên – Luật sư Điều hành Công ty Luật TNHH LIKON vinh dự được mời tham gia Cuộc thi phiên toà quốc tế giả định năm 2021 được tổ chức trực tuyến bởi ALSA Việt Nam với vai trò là Giám khảo.

Cuộc thi phiên toà quốc tế giả định của ALSA (AIMCC) là một phiên toà trọng tài mô phỏng về lĩnh vực Giải quyết tranh chấp Đầu tư quốc tế. Đây là hoạt động thường niên được tổ chức bởi Hội sinh viên luật Châu Á (ALSA) dành cho những người tham gia từ khắp nơi trên thế giới. AIMCC lần đầu tiên được tổ chức tại Jakarta, Indonesia vào năm 2015.

Đây là lần thứ 6 AIMCC được diễn ra. Chủ đề của cuộc thi năm nay là luật Đầu tư trực tiếp nước ngoài, với trọng tâm là cách các quốc gia chủ nhà quản lý đầu tư nước ngoài để bảo vệ lợi ích công cộng của họ vì đặc tính độc đáo, khả năng áp dụng và sự phù hợp ngày càng tăng ở các nước đang phát triển, không chỉ trong lĩnh vực luật, mà còn trong các lĩnh vực kinh doanh và kinh tế.

Đặc biệt là vấn đề tranh luận liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ trong trọng tài quốc tế đối với các tranh chấp đầu tư.

  • Thời gian: Từ ngày 03/9/2021 đến ngày 05/9/2021
  • Trực tiếp trên nền tảng: Zoom được tổ chức bởi ALSA Việt Nam, Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.